pátek 8. února 2008

Projekty vedle Wikipedie: III. Knol

Tak jsem tu konečně s Knolem. Předpokládám, že kdo čte náš blog, už o Knolu někde slyšel, ale pro jistotu: Je to projekt Google, který společnost oznámila na svém vlastním blogu. Má vytvořit alternativu internetovým encyklopediím. Google vysvětluje i svou filozofii i některé vlastnosti, dokonce nabízí screenshot testovací verze. Rozdíly v nové knolovské koncepci proti Wikipedii shrnuje třeba Lupa, správně konstatuje i můj převažující postřeh, že Knol je něco jako Wikipedie křížená s blogem. Jejím cílem není vytvářet k jednomu tématu jeden společný materiál, ale nechat soutěžit o pozornost jednotlivé články od podepsaných autorů.

Poměrně značná část pozorovatelů upozorňuje právě na to, že Knol nebude anonymní (na rozdíl od Wikipedie, která své editory jaksi víc skrývá). Knol tak bude přitažlivý zvláště pro exhibicionisty, ať už to slovo chápeme v pozitivním či negativním slova smyslu. Ve srovnání s Wikipedií ale bude přitažlivý hlavně pro individualisty, pro autory, kteří si chtějí stát za svým slovem a jen málo si ho nechají upravovat.

Výhodou tohoto přístupu je samozřejmě zveřejnění autority, která za textem stojí. Samozřejmě je tu například otázka ověřování identity, se kterou kdysi měla problém i Wikipedie. V nadále relativně velmi anonymním internetu se těmto problémům ani do budoucna nevyhne Wikipedie, ale ani Knol.

Na české Wikipedii se první reakce na Knol týkala právě většího zviditelnění jejích přispěvatelů. Myslím, že není přehnaně nutné. Wikipedie nestaví na individualismu, ale na spolupráci, nestaví na autoritách, ale na pravidlech, která mají (i když to vždy nejde) zajišťovat třeba ne naprostou správnost, ale očekávatelnost a čitelnost obsahu - tj. zkušenější čtenář Wikipedie je schopný pochopit, který údaj ve Wikipedii je důvěryhodný a který méně. Na Knolu to bude problém, každý autor bude psát podle svého a důvěryhodnost bude založena na víře v autora.

Poznámka 1: Co to vlastně znamená Knol? Podle většiny je to novotvar vymyšlený zaměstnanci Google, odvozený nejspíš od slova knowledge - vědění, a je definovaný jako "jednotka vědění" (třeba zde). Toby Sterling ale připomíná i holandské slovo knol - cibule a anglické slovo knoll - pahorek.

Stejný autor ale svým vtípkem otevírá jinou, závažnější kritiku - vadí mu, že Google nemá zájem organizovat vkládané informace, chce se starat jen o jejich šíření. To samo o sobě samozřejmě nemusí být negativní a mnohým by mohl vadit i pravý opak. Bohužel to ale poznamenává samotný koncept projektu, jehož cílem není shromažďovat vědění, ale podporovat soutěž vědění. Čtenář tak dostane servis spočívající ve vytvořeném žebříčku většího počtu článků, více či méně kompletních, více či méně objektivních, relevantních a přesných, zkrátka více či méně dobrých, jejichž řazení ale bude vytvářeno podle hlasů uživatelů. A hlasování o kvalitě předávaných vědomostí, např. na odborná témata? Přinejmenším stejně sporný koncept jako koncept Wikipedie - tj. vytváření kvalitních článků spojenými silami lidí nejrůznější úrovně odbornosti. Knolu už z principu větší prestiž a záruku kvality zajistit nemůže.

Poznámka 2: Knol se stal bodem zájmu blogů, ale velká média ho spíš přehlédla. Poznámku mu věnovala například redakce San Francisco Chronicle, v níž se ptá, proč vůbec Google k tomuto projektu přistoupil.

Motivace Google je jasná - jde mu o zisk. Proč tomu něco vytýkat. Uvědomme si ale i to, že i v tom se liší projekt Knolu od Wikipedie. Výhodou pro přispěvatele Knolu má být třeba možnost získat podíl na zisku ze zobrazených reklam u jejich článků (píše o tom třeba Root.cz). Odpovězte si každý sám, zda je dobré motivovat autory článků encyklopedického charakteru, aby . Navíc lze předpokládat přímou souvislost mezi návštěvností a hodnocením, která takřka vyzývá k tomu, aby se s hodnocením manipulovalo...

Poznámka 3: Jaký ale Knol ve skutečnosti bude? Garett Rogers ze zdnetu spekuluje o tom, že projekt Knolu nemá takovou prioritu, kterou naznačuje jeho až překvapivě mohutný ohlas na internetu. Odvolává se na neověřenou informaci z blogu Blogoscoped, že osoby, které měly Knol v Google na starost, jsou převáděny na jiné, důležitější projekty.

Rogers dokonce naznačuje, že Knol byla bezmála kachna, která jen měla rozptýlit pozornost od projektu Wikia Search, který se naopak mohl stát konkurencí Google. Možná jen Google chtěl vzkázat Jimbovi, že když on si troufá na vyhledávač, Google si troufne na encyklopedii.

Od té doby ale žádná zpráva, o Knolu se dá prakticky jen spekulovat. Mnohé z toho, co se o Knolu píše, je s největší pravděpodobností úplně mimo, dokonce ani název nemusí být správně.

Pokud ale platí základní prezentované myšlenky, Google Knol nikdy nebude encyklopedie, bude to spíš sborník nebo rovnou knihovna, kam se podíváte do poličky s knížkami o jednom tématu, kteří autoři tam něco napsali. Z toho mi celkem jasně vyplývá, že nemůže být konkurencí pro Wikipedii. Jen si Wikipedie musí uvědomit, že právě ona chce být encyklopedií, že její hlavní úlohou není vytvářet nové verze a nové interpretace informací, ale jejich shromažďování a třídění. Wikipedie může navzdory některým názorům snadno přežít Knol, stačí jen, aby se na světě najednou zcela nevytratila kooperativnost a Wikipedii tak naráz nevymřeli všichni přispěvatelé.

Přesto považuji případný vznik Knolu za pozitivní. Shromážděný a aspoň po hromádkách článků na stejné téma roztříděný bude zajímavým zdrojem informací - ve svém utřídění lepší než obyčejné blogy, kterým se částečně podobá; nikoli konkurenčním, ale alternativním vedle Wikipedie.

To jsou moje zběžné poznámky ke Knolu a jeho vztahu k Wikipedii, za případné náměty k dalším úvahám budu rád. Děkuju za přečtení až do konce. :-)

Zdroj obrázků: Wikimedia Commons (1-Paul Fenwick, 2-Stewart Butterfield)

Žádné komentáře: